شماره کارت (شتاب) انجمن حمایت از بیماران سرطانی فدک :

5029087000137615

شماره حساب انجمن حمایت از بیماران سرطانی فدک (بانک توسعه تعاون) :

410621129976851

مقدمه ای ازانجمن حمایت از بیماران سرطانی فدک

احتراما انجمن حمایت از بیماران سرطانی فدک ابتدا در سال ۱۳۸۹ با حضور جمعی از افراد متعهد و دلسوز با علم به اینکه دستگیری از اقشار آسیب پذیر خدمت و یا عبادت محسوب میگردد و با اعتقادی راسخ در این وادی که یک را خطیر و به همان اندازه از زیبایی معنوی برخوردار است . به این عرصه پا گذاشته و بنیانگذار انجمن فدک بوده اند لذا با گذشت دو دوره از تمدید این مجوز توسط پلیس اطلاعات و امنیت بسیار خرسندیم که توانسته ایم با توکل به خداوند و خیرین و نیکوکارانی که حتی به کرات مشاهده شده برای یک بیمار مبتلا به سرطان چنان احساسات و عواطف انسانی ،نمایان می گردد. که بغض ها و اشک ها بدون کنترل و بی اختیار جاری می گردد.

 

این مجموعه دوره سوم تمدید خود را می گذراند، اعتبار فدک نشانگر تمدید مکرر این مجموعه می باشد

مهر ،آرم و برند مجموعه فدک انحصراً به نام انجمن حمایت از بیماران سرطانی فدک می باشد.هرگونه سوء استفاده از این موارد پیگرد قانونی دارد .

درباره فدک

خدمات حمایتی

خدمات حمایتی با سه مجموعه مددکاری روانشناسی و مراکز اقامتی یکی از مهم ترین و اصلی ترین واحد هایی است که مستقیما به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آنان خدمت می کند .زمانی که کودکی دچار بیماری سرطان می شود تمام ارکان خانواده تحت تاثیر قرار می گیرد.

تضمین کیفیت

بخش تضمین کیفیت مانند سلسله اعصاب فدک است که بهبود مستمر را میسر میکند. این بخش با ارتباط مستقیم از طریق ذیربطان،نقاط ضعف و قوت را جویا میشود تا در برنامه ریزی های سازمان از آن نقطه نظر ها برای هر چه بهتر طی کردن مسیر تعالی استفاده گردد.

گالری تصاویر